Společně s pro Živou krajinu

Termín realizace: průběžně mezi 24. 10. – 30. 04. 2024
Lokalita: Zdoňov – Na Vrátkách
Výše finanční podpory: 100 000 Kč

Průběh realizace:

Na podzim roku 2023 v lokalitě Na Vrátkách proběhly přípravy na odstavení melioračních zařízení. Cílem bylo přerušení per za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení podmínek pro adaptaci na klimatické změny a následného vybudování retenčních tůní. V místech pravidelně postižených masivní erozí půdy vznikla kaskádová soustava pěti tůní, které zadržují dešťové srážky, předchází smyvu ornice a postupně vrací vodu do okolního nově vzniklého mokřadu v sušších částech roku.

Moneta Money Bank přispěla na tuto realizaci částkou 100 000 Kč – děkujeme!

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596