Model Živá krajina

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhalo původní mapování) představuje komplexní přístup k nápravě krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km². Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. Model – studie proveditelnosti – je realizován v prostředí Open Source programu QGIS.

Cílem první etapy projektu Živá krajina je navrhnout pomocí našeho know-how Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu.

Více informací o Modelu Živá krajina >>>

Návrh řešení nových krajinných kontur podle Modelu Živá krajina

Mapa působení Lokálních koordinátorů na území ČR

Mapa působení Lokálních koordinátorů na území ČR
Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596