Kontakt

Tým projektu Živá krajina

Telefon: +420 777 269 596
E-mail: ahoj@zivakrajina.info

Upozornění pro dárce – dar je možné odečíst z daně na základě spolkem vystaveného potvrzení o daru (na vyžádání na e-mailu ahoj@zivakrajina.info).

O nás

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody (spec. avifauny), práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

Sdružení má napojení na přední odborníky v zemi, kteří se zabývají nejen revitalizacemi, ale i kvalitou vod atd. a dle potřeby pracují i externě pro potřeby sdružení v mnoha oborech od hydrogeologie, geologie, hydrologie, chemie, ekologie, biodiverzity, ochrany přírody, lesnictví, zemědělství, paleontologie, jaderného inženýrství, klimatu aj. Dohromady tvoří vědeckou Radu Koalice STOP HF i spolku.

Od roku 2016 se Spolek zaměřil na provedení velkoplošné studie proveditelnosti komplexní nápravy Krajiny na Zdoňovsku v CHKO Broumovsko. Během 3 let vznikl Model Zdoňov – první pilotní studie proveditelnosti s možností replikace know-how kdekoli po světě. Jedná se nejen o plán zádrže vody, omezení sucha, komplexní nápravy krajiny obnovením hydrologického režimu a návrat kontur do krajiny pro zvýšení krajinné fragmentace, omezení eroze, chlazení krajiny a obnovy malého oběhu vody, ale cílem je zejména adaptace ČR/EU na klimatickou změnu.

Během let 2018 až 2020 jsme ve spolupráci s Maiwaldovou akademií, Klášter Broumov, za podpory pana Jana Školníka a firmy Protecho Solutions, s.r.o., pana Tomáše Poeka, spolku Legend of Earth a obcí Křinice a Heřmánkovice, zhotovili další dvě studie proveditelnosti: Model Křinice a Model Heřmánkovice – všechna tři území zahrnují cca 60 km² rozlohy CHKO Broumovsko.

Know-how bylo v roce 2020 přejmenováno z Modelu Zdoňov na Model Živá krajina (MŽK) – Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu a široce přes stát i evropské struktury prosazován. Ze strany státu se snažíme spolupracovat s MŽP, MMR, MZe, SPÚ aj. Na evropské úrovni se pokoušíme prosadit naše know-how do Společné zemědělské politiky 21+. Model ŽK byl kladně přijat i v DG ENVI DG CLIMA a DG AGRO EU a byl zařazen na pracovní seznam best practices Evropské unie.

Projekt Model Živá krajina byl oceněn v soutěži: E.ON Energy Globe (1. místo v kategorii Nápad), v cenách SDGS OSN v rámci ČR (druhé místo v kategorii Veřejná správa) a dostal se do šesti nejlepších řešení na světě ve Stockholm Water Prize 2019.

Na vývoji a propagaci Projektu Model Živá krajina pracuje široký tým spolupracovníků včetně Beleco, z.s. Tým pořádá i školení lokálních koordinátorů (k 9. 12. 2022 jich máme 212), kteří replikují know-how Modelu Živá krajina po celém území ČR ve své domovině – již na celkem 3000 km². Další školení budou následovat.

Tým zajišťuje i propagaci projektu Model Živá krajina, legislativní návrhy, návrhy změn dotačních titulů, nezbytnou vlivovou politickou práci, fundraising, nábor koordinátorů, vědecký vývoj, chod IT – výuku v prostředí QGIS, QField, Merginmaps, chod několika webů a FB profilů (Živá voda, Společně proti suchu).

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596