Na čem pracujeme

Společně proti suchu a povodním

Projekt přímo navazuje na v současnosti úspěšně realizovaný projekt Společně proti suchu (dále jen “SPS”), který byl podpořen v roce 2020 z Fondů EHP a Norska nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund

Model Živá krajina pro město Krnov

Za vodou v české krajině

Projekt „Za vodou v české krajině“ (realizace 2022), byl podpořen v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022 – podprogram A, Ministerstva životního prostředí. Jeho hlavním cílem je zvýšit zájem veřejnosti a samospráv o problematiku adaptace krajiny na klimatickou změnu, a to prostřednictvím realizace přírodě blízkých opatření v konkrétní krajině, udržitelného hospodaření se […]

Živá krajina Plzeňsko

Projekt „Živá krajina Plzeňsko“ (realizace 1-12/2022) byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. V Plzeňském kraji vzniká komplexní studie proveditelnosti, kterou realizují dobrovolníci ze Živé vody, vyškolení v metodice Živá krajina, jež v povodí Čemínského potoka navrhne konkrétní soubor opatření vedoucích k lepší zádrži a vsaku vody. Zároveň se stane podkladem pro jednání mezi samosprávami, vlastníky […]

Nová generace proti suchu

Projekt “Nová generace proti suchu” (č. projektu: 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000027330, realizace 2021-2023) je financovaný z programu Evropské unie Erasmus+. Jeho cílem je podpora rozvoje a sdílení inovativních vzdělávacích metod a příkladů dobrých zkušeností vedoucích k aktivnímu občanství a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. V projektu se snažíme zapojit studenty gymnázií do aktivního občanství, zvýšit jejich povědomí o dopadech klimatické […]

Společně s dětmi proti suchu

Projekt Společně s dětmi proti suchu (č. projektu EHP-CZ-ICP-3-019, realizace 2021-2023) je financován z programu Vzdělávání Fondů EHP 2014-2021. Jeho hlavním cílem je vytvoření vzdělávací metodiky pro 1. stupeň základních škol zaměřené na zodpovědný proaktivní přístup k životnímu prostředí a k adaptaci na klimatickou změnu. Příjemcem grantu je ZŠ Prameny v Rousínově, která ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem […]

LIVING LANDSCAPE

Projekt „Zvýšení retence vody v krajině – implementace počítačově generovaných návrhů přírodě blízkých opatření v procesu plánování a realizace Živé krajiny (LIVING LANDSCAPE)“ je financován z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021 (realizace 2022-2024). Jedná se o mezinárodní projekt rozsáhlé spolupráce mezi neziskovým sektorem (hlavním příjemcem […]

Společně pro Živou krajinu

Životní prostředí v ČR trpí změnou klimatu, historickým poškozením půdy a konvenčním intenzivním zemědělstvím. Adaptace krajiny a zapojení veřejnosti jsou pomalé, zatímco extrémní počasí může poškodit majetek a ohrozit životy. Bez rychlé adaptace budeme čelit úbytku vodních zdrojů, biodiverzity a dopadům extrémního počasí. Zemědělství hrozí kolaps kvůli znehodnocené půdě, suchu a výpadkům v produkci.   […]

Projektová příprava model Zdoňov – fáze I

Projekt „Projektová příprava model Zdoňov – fáze I“ (realizace 2021/2022) byl podpořen Výzvou č. 6/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí, vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem projektu je zhotovení projektové dokumentace, její projednání v povolovacím řízení a výběr realizátora stavebního díla na realizaci komplexního souboru opatření k obnovení hydrologického […]

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596