Za vodou v české krajině

Projekt „Za vodou v české krajině“ (realizace 2022), byl podpořen v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2022 – podprogram A, Ministerstva životního prostředí.

Jeho hlavním cílem je zvýšit zájem veřejnosti a samospráv o problematiku adaptace krajiny na klimatickou změnu, a to prostřednictvím realizace přírodě blízkých opatření v konkrétní krajině, udržitelného hospodaření se zemědělskou půdou a celkového zvýšení odolnosti krajiny proti extrémním klimatickým jevům.

Specifickým cílem je vytvořit metodiku komentovaných procházek českou krajinou, kterou bude moci využít stávající síť více než 120 lokálních koordinátorů Živé vody pro osvětu a zapojení další veřejnosti do diskuze a řešení problematiky klimatické změny a realizace přírodě blízkých opatření pro zádrž vody v krajině. Součástí metodiky bude přehledný popis jednotlivých jevů v krajině, soupis přírodě blízkých opatření, které lze při obnově krajiny využít, videonávod pro seznámení s mapovací aplikací, ucelený postup propagace a komunikace aktivit s veřejností i stakeholdery v území. V projektu dále vytvoříme informační brožuru, která bude obsahovat popis modelu Živá krajina krok po kroku a bude distribuována zapojené veřejnosti.

Lokální koordinátoři Živé vody působí po celé republice a při své činnosti mapování a tvorby studií narážejí na zájem široké veřejnosti i zástupců samosprávy – cílem tohoto projektu je také podpora existující sítě koordinátorů dalším vzděláváním a poskytnutím metodických materiálů, což povede k udržení jejich motivace pro dobrovolnickou činnost a posílení této sítě. Chceme vytvořit akční a schopné lokální skupiny občanů se zájmem o problematiku adaptace krajiny na klimatickou změnu, kteří budou dlouhodobě pracovat na osvětě pro místní samosprávy a veřejnost.

Za vodou v české krajině - Lhota

Lhota

Za vodou v české krajině - Jihlava

Jihlava

Za vodou v české krajině - Blažovice

Blažovice

Za vodou v české krajině - Meziměstí

Meziměstí

Za vodou v české krajině - Krnov

Krnov

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Za vodou v české krajině - MŽP

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596