Nová generace proti suchu

Projekt “Nová generace proti suchu” (č. projektu: 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000027330, realizace 2021-2023) je financovaný z programu Evropské unie Erasmus+. Jeho cílem je podpora rozvoje a sdílení inovativních vzdělávacích metod a příkladů dobrých zkušeností vedoucích k aktivnímu občanství a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. V projektu se snažíme zapojit studenty gymnázií do aktivního občanství, zvýšit jejich povědomí o dopadech klimatické změny a zapojit je do řešení této problematiky.

Projekt je veden Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov o.p.s. – Živá voda je partnerem projektu, společně s Jiráskovým gymnáziem v Náchodě a Gymnáziem v Púchově (SK). Zapojením všech spolupracujících organizací bude vytvořena a odzkoušena metodika pro celoroční projektové vzdělávání rozvíjející téma klimatické změny, se zaměřením na zádrž vody v krajině. Výstupem budou nejen studentské studie proveditelnosti zádrže vody v krajině, ale také série studentských videí (aplikace moderních digitálních nástrojů) ke vzdělávacím a propagačním účelům.

Projekt je financován Evropskou unií.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596