Živá krajina Plzeňsko

Projekt „Živá krajina Plzeňsko“ (realizace 1-12/2022) byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. V Plzeňském kraji vzniká komplexní studie proveditelnosti, kterou realizují dobrovolníci ze Živé vody, vyškolení v metodice Živá krajina, jež v povodí Čemínského potoka navrhne konkrétní soubor opatření vedoucích k lepší zádrži a vsaku vody. Zároveň se stane podkladem pro jednání mezi samosprávami, vlastníky pozemků a podnikem Povodí Vltavy. Tito aktéři budou projektem propojeni, což zajistí jejich podporu pro budoucí realizaci navržených opatření. V neposlední řadě budou do přípravy i projednávání studie zapojeni místní obyvatelé, což pozitivně přispěje k obnově jejich zájmu o prostředí, v němž žijí, a zvýší jejich povědomí o příčinách sucha a možnostech jeho řešení. 

Tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596