Projektová příprava model Zdoňov – fáze I

Projekt „Projektová příprava model Zdoňov – fáze I“ (realizace 2021/2022) byl podpořen Výzvou č. 6/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí, vyhlášeným Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem projektu je zhotovení projektové dokumentace, její projednání v povolovacím řízení a výběr realizátora stavebního díla na realizaci komplexního souboru opatření k obnovení hydrologického režimu uceleného území o rozloze 479 ha v CHKO Broumovsko. Součástí projektových aktivit je také následné podání žádosti o dotaci na realizaci navržených a projednaných opatření/staveb (tůní, mokřadů, revitalizace niv aj.) z připravovaných výzev OPŽP 2021 – 2027.

Projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR), projekt nemusí vyjadřovat stanoviska SFŽP ČR.

Pokud se chcete dozvědět více, spolupracovat nebo máte zájem např. o přednášku, napište nám na ahoj@zivakrajina.info nebo zavolejte na +420 777 269 596